© Copyright 2011 tot heden - John Damen - Sport Motions - Alle rechten voorbehouden

Sport Motions 2019

Atledo Cross Dongen Op    Zondag    3    februari    staat    in    Dongen    de    Atledo    Cross    op    het programma.   Het   is   dit   jaar   de   36e   editie   en   wordt   georganiseerd door   ATV   Atledo   uit   Dongen.   De   loop   is   onderdeel   van   het   Global-e Crosscircuit    Midden-Brabant    en    is    de    afsluitende    wedstrijd.    De Atledo    Cross    wordt    gehouden    in    het    bosrijke    gebied    bij    Dongen genaamd   de   Duiventoren.   Ik   ken   dat   gebied   niet   maar   als   ik   daar aankom   zie   ik   meteen   dat   het   een   mooi   gecombineerd   terrein   is   van duinzand,   hellingen   en   bos.   De   eerste   indruk   is   dus   al   goed.   Als   ik richting   het   parcours   loop   hoor   ik   al   de   bekende   stem   van   Peter Monsieurs.   Hij   is,   als   zo   vaak   bij   hardloopwedstrijden,   vandaag   de omroeper   bij   de   Atledo   Cross.   Hij   is   dus   de   eerste   die   ik   begroet. Daarna   meld   ik   me   bij   Johan   Flipsen   die   in   de   organisatie   zit   en ontvang   ik   een   hesje   zodat   ik   vrij   op   het   terrein   kan   bewegen.   Ik   heb mijn   bezoek   aan   deze   cross   geregeld   via   Anke   Flipsen   van   ATV   Atledo   en   ook   zij   maakt   kennis   met   mij.   En   ja,   zoals   ik   al   vermoedde,   zij   vormen samen   een   koppel.   Voordat   de   wedstrijden   beginnen   maak   ik   een   korte   wandeling   om   het   parcours   een   beetje   in   mijn   hoofd   te   krijgen.   De   start   is in   het   duingebied   waarna   ze   via   een   heuvelig   stukje   bos   in   een   korte   ronde   weer   finishen   in   het   zand.   Later   op   de   dag   zullen   de   grotere   wedstrijden een   langere   ronde   maken   waarbij   een   behoorlijk   stuk   bos   bijgevoegd   is.   Het   is   voor   mij   van   belang   om   een   zo   wisselend   mogelijk   beeld   te   maken wat   betreft   foto’s.   De   kleinere   deelne(e)m(st)ers   lopen   allemaal   het   korte   rondje   één   keer.   Het   parcours   ziet   er   echt   prachtig   uit   en   lijkt   me   ook behoorlijk   zwaar   te   zijn   met   het   zand   en   de   vele   beklimming   van   heuvels   en   de   daaropvolgende   afdalingen.   Tijdens   mijn   oriëntatie   zie   ik   de   hele “hardloopfamilie”   van   Hest   voorbij   komen.   Terwijl   Femke   van   Hest   met   haar   kleinste   dochter   het   parcours   verkend   zeg   ik   even   gedag   tegen   Ad,   de vader    van    Greg.    Ik    zie    Greg    zelf    nog    niet    dus    die    zal    wel    aan    het rondhollen   zijn   met   dochter   Gwen.   Als   het   dan   10.30   uur   is   begint   de allereerste   wedstrijd,   de   Pupillen   C.   Zij   doen   1   kleine   ronde   van   1010 meter.    Voor    deze    kleintjes    toch    een    hele    afstand    waaraan    menig volwassene    niet    eens    zal    beginnen.    Een    30-tal    jongens    en    meisjes schieten    bij    het    startschot    weg.    En    de    snelheid    zit    er    ook    bij    deze allerkleinsten    al    aardig    in.    Ik    probeer    op    een    paar    verschillende plekken   foto’s   te   maken   maar   kom   er   al   snel   achter   dat   ik   weinig   tijd heb   om   me   steeds   te   verplaatsen.   Hoewel   het   rondje   compact   is   gaat het   allemaal   sneller   dan   ik   verwacht.   De   finish   van   deze   C   Pupillen   is   al in   zicht   voordat   ik   goed   en   wel   2   verschillende   plaatsen   heb   gehad.   En dan   staan   de   37   Pupillen   B   jongens   en   meisjes   ook   al   klaar   voor   de volgende   wedstrijd.   Dat   wordt   een   drukke   dag.   Ik   zal   moeite   krijgen   om alles   in   beeld   te   krijgen.   Start,   wedstrijd,   finish,   huldiging.   Dat   gaat   me voor   mijn   gevoel   nooit   lukken   en   dat   is   het   nadeel   als   je   alleen   werkt.   Bij   de   jongens   wint   Thijmen   Mol   voor   Teun   Schoenmakers.   Bij   de   meisjes   wint Tess   Rennen   voor   Eline   Pelkmans.   Lynn   van   Hest   wordt   hier   3e   en   dat   pleziert   de   familie   van   Hest   natuurlijk.   De   B   Pupillen   zijn   dan   al   onderweg voor   hun   wedstrijd.   Er   wordt   wijselijk   even   gewacht   met   huldigen   door   Peter   Monsieurs.      Ook   hierbij   vliegt   de   wedstrijd   voorbij   aan   mijn   camera. Om   de   8   minuten   begint   er   een   wedstrijd.   Bij   de   jongens   wint   Stan   Struyfs.   Als   2e   komt   Thom   Pelkmans   over   de   streep   met   vlak   achter   hem   Sep Hendrix.   Bij   de   meisjes   zegeviert   Zarah   Versluis.   Mee   het   podium   op   mogen   ook   Noa   Boutkan   en   Romy   van   der   Schoof.   Als   alle   B   Pupillen   over   de finish   zijn   worden   de   eerste   huldigingen   afgewerkt.   Er   zijn   verschillende huldigingen,   jongens,   meisjes,   clubkampioenschappen   enz.   Die   krijg   ik echter    maar    deels    op    de    plaat    omdat    de    meisjes    Pupillen    A    dan    al starten.   Snel   keuzes   maken   dus.   Ik   moet   soms   zelf   een   tempoversnelling doen    om    op    tijd    op    de    locatie    te    zijn.    Gelukkig    doe    ik    zelf    ook    aan hardlopen.   Het   is   voor   mij   ook   een   beetje   een   wedstrijd   geworden   maar dat   maakt   het   nóg   leuker   om   te   doen.   Ik   probeer   in   ieder   geval   de   start van   iedere   wedstrijd   mee   te   krijgen,   daarna   wat   variatie   in   plekken   van de    loop    zelf    en    de    finish.    Vanaf    de    A    Pupillen    lopen    de    jongens    en meisjes   apart   dus   dat   maakt   het   weer   iets   makkelijker.   Maar   het   gaat ook    telkens    weer    iets    harder    aangezien    ze    steeds    ouder    en    groter worden.    Duidelijke    winnares    is    Zoë    van    Gils.    Zij    heeft    een    geruime voorsprong   op   Nieke   Westerveen.   Die   heeft   op   haar   beurt   weer   een grote   afstand   tot   de   nummer   drie   Freke   van   Eil.   De   Pupillen   B   jongens zijn   met   32   onderweg   voor   hun   cross.   Florian   van   Wijchen   pakt   hier   de   winst   door   Lucas   Rutjes   5   seconden   voor   te   blijven   op   de   eindstreep.   Voor het   podium   mag   Luuk   Boutkan   hen   vergezellen   op   de   3e   plek.   Hierna   gaan   we   over   op   de   Junioren   categorie.   En   wel   die   van   de   meisjes   D.   Ik   ben   te laat   om   helemaal   naar   de   start   te   gaan   dus   vang   de   aanstormende   dames   op   bij   de   overgang   van   het   duingebied   naar   het   bosgebied.   Je   ziet   al meteen   dat   de   strijd   hier   een   stuk   feller   is.   En   die   gaat   tot   het   bittere   eind   door.   Lotte   Griep   komt   op   de   eindstreep   af   en   wordt   in   de   eindsprint bijna   verrast   door   Gwen   van   Hest   die   langszij   komt.   Griep   zet   echter   nog   wat   aan   en   komt   als   eerste   over   de   streep   voor   van   Hest.   Als   3e   eindigt   Lila van   Nieuwkoop.   Bij   de   huldiging   is   het   mooi   om   te   zien   hoe   trots   Ad   van   Hest   is   op   zijn   kleindochter.   Maar   dat   geldt   eigenlijk   voor   alle   families   van de   kinderen   die   hier   op   het   podium   komen.   En   vanzelfsprekend   voor   alle   andere   kinderen   die hier    meedoen.    Hierna    volgt    een    wedstrijd    voor    deelnemers    met    een    verstandelijke    of lichamelijke   beperking.   Mooi   om   te   zien   hoe   de   jongens   en   meisjes   ieder   op   hun   eigen   niveau presteren.   En   sommigen   doen   echt   niet   onder   voor   wat   betreft   de   tijden   die   ze   lopen.   Het meest    bijzonder    is    hier    wel    de    prestatie    van    Minke    Geraerts.    Zij    is    blind    en    heeft    een begeleidster   die   hand   in   hand   met   haar   over   het   parcours   gaat.   Je   moet   het   maar   durven. Blind   zijn   en   dan   een   cross   doen.   Op   de   gewone   weg   zou   dit   al   erg   bijzonder   zijn   maar   hier door   dit   zand,   bos   en   heuvels   is   dit   toch   wel   een   hele   prestatie.   RESPECT!!   Bij   de   mannen   wint Atledo   loper   Colin   Bressers.   Lars   van   Ravenstein   is   tweede   gevolgd   door   Rick   Standaert.   Bij   de dames    zijn    er    3    deelneemsters    dus    die    komen    sowieso    op    het    podium    terecht.    Femke Bongers   wint   voor   Lieke   Sweep   en   de   eerder   genoemde   Minke   Geraerts.   Maar   eigenlijk   zijn het   allemaal   winnaars   en   ze   worden   dan   ook   allemaal   samen   gehuldigd   en   gaan   met   de   hele groep   op   de   foto.   De   wedstrijden   blijven   zich   snel   achtereen   opvolgen.   De   Junioren   jongens   D zijn    aan    hun    loop    begonnen.    Zij    lopen    2    rondjes    van    1010    meter    dus    in    totaal    ruim    2 kilometer.   Hier   is   het   Luuk   Pelkmans   die   het   hoogste   treetje   op   het   podium   mag   opklimmen. Een   achternaam   die   we   vandaag   al   vaker   tegen   gekomen   zijn   bij   de   huldigingen.   Dirk   Lorkeers eindigt   als   tweede,   Sjoerd   Bastiaans   weet   nog   net   Vigo   Maljaars   voor   te   blijven   en   wordt   3e. Het   weer   is   de   hele   dag   al   prima.   Gisteren   heeft   het   de   hele   dag   geregend   maar   vandaag schijnt   de   zon   volop.   Lekker   weer   om   te   lopen.   Daarom   staat   er   nu   een   grote   groep   met   jongens   en   meisjes   klaar   voor   de   start.   Een   combinatie   van Junioren   meisjes   C   en   Korte   Cross   mannen   en   vrouwen   die   allemaal   2   rondjes   mogen   doen.   Daarbij   staan   ook   nog   de      Junioren   jongens   C   en meisjes   Junioren   B   en   A.   Die   mogen   zelfs   3   rondjes   gaan   doen   over   dit   zware   parcours.   Tijdens   deze   gecombineerde   wedstrijd   is   het   voor   mij onmogelijk    om    bij    te    houden    wie    nu    op    welke    plek    loopt    in    welke categorie.   Zeker   omdat   ik   nu   steeds   wissel   van   positie   op   het   parcours omdat   ze   meerdere   rondjes   lopen.   Gelukkig   is   daar   altijd   de   stem   van Peter    die    als    omroeper    de    stand    op    dat    moment    aan    het    publiek doorgeeft.   Ik   kom   wel   te   laat   om   alle   finishers   van   iedere   klasse   op   de foto   te   zetten.   Maar   het   gros   heb   ik   toch   te   pakken.   En   dat   zijn   er   nogal wat.   De   top   3   per   klasse.   Meisjes   Junioren   C:   Roos   de   Jong,   Anne   de   Jong en   Marit   Griep.   Korte   Cross   mannen:   Wouter   Verstraate,   Bram   Maas   en Puk   van   Gool.   Korte   Cross   vrouwen:   Indy   Nebbeling   en   Larissa   op   ‘t Hoog    (2    deelneemsters).    Junioren    jongens    C:        Milan    Watzeels,    Joost Winkel    en    Rick    Smits.    Junioren    meisjes    B:    Gitte    Wilmsen,    Parel    van Nieuwkoop   en   Jeske   van   de   Laar.   Junioren   meisjes   A:   Evi   van   Bladel, Laura   Hanning   en   Janneke   Mengerink.   Er   valt   dus   ook   veel   te   huldigen op    dit    moment    en    heb    ik    dus    een    rustmoment    aangezien    ik    bij    het podium    kan    blijven.    Daarna    volgt    er    een    bijkomend    programma,    de “Woeste     Estafette”.     Zie     het     als     tussendoortje     waarbij     groepjes lo(o)p(st)ers    in    viertallen    ieder    een    rondje    van    450    meter    lopen    en telkens   een   lintje   overdragen   aan   de   volgende.   De   uitslag   hiervan   weet   ik eerlijk     gezegd     niet.     Opvallend     feit     is     wel     dat     hier     de     kleinste deelneemster   van   deze   dag   mee   loopt.   Echt   prachtig   om   te   zien   dat   zo’n klein   meisje   al   zo   bezig   kan   zijn   met   rennen.   Het   kostte   haar   de   laatste honderd   meter   wel   enige   moeite   om   nog   verder   te   gaan.   Maar   ze   haalt het   wel.   Aandoenlijk   om   te   zien.   Ik   kan   er   niet   omheen   haar   in   dit   verslag te    vertonen    op    een    foto.    En    natuurlijk    ook    in    de    fotogalerie.    Hierna mogen   de   Vrouwen   Senioren,   V35   en   V45   samen   met   de   trimmers   aan de   slag.   De   dames   lopen   de   Lange   Cross   van   3   ronden.   Let   wel,   3   grote ronden   met   een   afstand   van   5500   meter   en   de   trimmers   kiezen   zelf   of   ze 1,   2,   3   of   4   ronden   lopen.   Tijdens   deze   langere   wedstrijden   heb   ik   wel   meer   tijd   om   posities   te wisselen.   Ik   kom   dus   weer   op   wat   plekken   die   ik   nog   niet   had   gedaan.   Vooral   bij   de   heuvels   is het   zwoegen   voor   iedereen.   De   één   puft   iets   meer   dan   de   ander   maar   ze   gaan   er   allemaal   voor. En   sommigen   blijven   lachen.   Knap   hoor.   Bij   de   senioren   wint   Kim   Lahaije   met   een   minuut voorsprong   op   Elke   Wouters.   Als   3e   eindigt   hier   Nikki   Bagchus.   Bij   de   V35   is   Marjan   de   Kok duidelijk   de   beste.   Met   bijna   3   minuten   voorsprong   is   zij   al   bijna   uitgerust   als   nummer   2   Hester Lingsma   over   de   streep   komt.   Hier   mag   ook   Marloes   de   Jong   van   Atledo   nog   mee   naar   het podium   als   3e.   Bij   de   V45   is   Sandra   Laros-Hofman   de   beste   en   ook   zij   blijft   de   2e   finisher Marionne   Kat   bijna   2   en   een   halve   minuut   voor.   Op   de   derde   plek   komt   Lianne   Ivens   over   de streep.   Opmerkelijk   feit   is   wel   dat   er   tussen   de   eerste   plaatsen   van   al   deze   klassen   maar   6 seconden   tijdsverschil   zit   op   de   finish.   Bij   de   Trimloop   is   er   niemand   die   maar   1   rondje   loopt.   Je kunt   ze   dus   gerust   lange-afstandlo(o)p(st)ers   noemen.   Op   de   3670   meter   wint   Harrie   Verkuil voor   Egbert   Mayen   en   Ineke   van   Keulen.   De   winnaar   van   de   5500   meter   zit   niet   eens   zo   gek   ver achter   de   winnaar   van   de   3670   meter.   Opmerkelijk.   Trix   Hopenbrouwer   wint   hier   dan   ook   ruim voor   Christel   Marcelissen   die   samen   met   Rob   Marcelissen   over   de   finish   komt.   Zou   dit   ook   een koppel   zijn?   De   trimloop   over   een   afstand   van   7300   meter   is   een   prooi   voor   John   Verdonschot. Martijn   Lamers   wordt   als   2e   geklokt   met   als   3e   Albert   Verschure.   Er   is   geen   enkele   dame   die   zich   waagt   aan   deze   lange   afstand.   De   dames   worden ondertussen   dat   de   mannen   nog   bezig   zijn   al   gehuldigd.   Als   dan   uiteindelijk   iedereen   binnen   is   gekomen   gaat   de   laatste   wedstrijd   van   deze   Atledo Cross   beginnen.   Wederom   een   gecombineerde   loop   met   als   deelnemers   de   Junioren   jongens   B   (2   ronden)   en   A   (3   ronden),   mannen   senioren   en M35   (5   ronden)   en   de   M45,   M55   en   M65   (4   ronden).   Een   “mannenonderonsje”   dus.   Bij   de   Junioren   B   en   A   zijn   elk   maar   3   deelnemers   dus   die   zijn eigenlijk   allemaal   verzekerd   van   een   podiumplek.   De   vraag   is   alleen   in   welke   volgorde.   Bij   de   jongens   B   wint   Jasper   Mol   voor   Koen   Tilman   en   Colin Bressers,    die    eerder    vandaag    al    de    wedstrijd    won    bij    de    verstandelijk    beperkten.    Bij    de jongens   A   is   het   goud   voor   Sander   Verweij.   Ian   de   Juncker   wordt   tweede.   Zij   zijn   beiden   van Atilla.   Het   ereschavot   wordt   gecompleteerd   door   Jason   Smits.   Bij   de   mannen   senioren   is   de strijd   om   het   podium   spannend.   Piere   Cappon   heeft   tot   de   laatste   ronde   de   leiding   maar   deze wordt   dan   overgenomen   door   Ahmed   Abubaker.   Die   neemt   in   de   laatste   kilometer   afstand   en wint   vrij   overtuigend.   Cappon   wordt   dus   tweede   gevolgd   door   Robbert   van   der   Wouw.   Bij   de M35   is   de   strijd   wat   spannender.   Hier   komt   Bram   van   Hoek   met   maar   2   seconden   voorsprong als   winnaar   over   de   streep.   Dennis   van   den   Bemt   kan   hem   niet   meer   achterhalen   en   wordt   2e. Als   3e   eindigt   hier   Teun   van   Gorp.   Al   deze   mannen   hebben   dus   een   afstand   van   9100   meter   in de   benen.   En   bij   sommigen   is   dat   bij   de   huldiging   al   niet   meer   aan   te   zien.   Maar   daar   zijn   het ook   sportmannen   voor.   Rest   nog   de   uitslag   van   de   mannen   die   allemaal   één   ronde   minder mogen   lopen.   Maar   die   totaal   4   ronden   zijn   nog   altijd   goed   voor   7300   meters   ploegen   door zand   en   hellingen.   Dat   gaat   vanzelfsprekend   de   één   wat   beter   af   dan   de   ander.   Maar   verschil moet   er   zijn,   ook   op   de   hogere   leeftijden.   Het   is   wat   mij   betreft   bewonderenswaardig   dat   ze dit   doen   en   kunnen.   Ik   kom   er   pas   tegen   het   eind   van   de   wedstrijd   achter   dat   Johan   Flipsen van   de   organisatie   zelf   ook   meeloopt.   Die   heeft   dus   vandaag   duidelijk   een   dubbele   agenda.   Hij laat   zich   echter   in   de   categorie   M55   bij   de   finish   verrassen   door   Cees   van   Gageldonk.   Flipsen weet   niet   dat   Gageldonk   hem   achterna   komt   en   zodoende   verliest   hij   op   de   finish   zijn   3e   plek. Winst   is   er   voor   Arno   Hulshof.   Als   2e   gaat   Jan   van   Loenhout   het   podium   op.   Johan   Flipsen   wordt   overigens   wel   clubkampioen   en   dat   mag   zeker   ook vermeld   worden!   Bij   de   M45   is   de   eerste   plek   voor   Louis   van   Dongen.   Althans   dat   wordt   gesuggereerd.   Hij   blijkt   echter   niet   4   maar   3   ronden   te hebben   gelopen.   En   dus   is   de   winst   voor   Christ   Donders.   Hier   mag   Toine   van   Beckhoven   als   tweede   mee   het   podium   op.   Hij   zit   bijna   3   minuten achter   de   winnaar.   Bart   van   Loon   is   3e.   In   de   oudste   categorie   van   M65   zijn   er   “maar”   3   deelnemers.   Maar   dat   is   dan   ook   wel   een   hele   grote prestatie   als   ik   dat   mag   zeggen.   Menig   mens   zou   zich   wensen   dat   hij   of zij    dit    zou    kunnen.    Deze    mannen    worden    in    de    volgorde    van    Kees Verhoeven,   Ad   de   Jong   en   Jan   van   Liempt   gehuldigd.   “Hulde”.   Maar   dat geldt   eigenlijk   voor   iedereen   die   hier   vandaag   mee   doet.   Hoe   jong   of   oud ze   ook   zijn,   hoe   korte   of   lange   afstand   ze   ook   lopen.   Iedereen   levert   hier een   prestatie.   Datzelfde   geldt   ook   voor   de   organisatie   en   alle   vrijwilligers van   ATV   Atledo.   Zonder   hun   inzet   is   zo’n   evenement   niet   mogelijk.   Daar denken   veel   mensen   niet   over   na.   Al   met   al   een   prachtige   dag.   Ook   voor mij.   Ondanks   dat   er   voor   mij   als   eenling   eigenlijk   te   korte   tijd   tussen   de wedstrijden   zit   ben   ik   zeer   te   spreken   over   deze   dag,   deze   Atledo   Cross. Prachtig   weer,   een   prachtig   parcours   en   een   deelnemersveld   van   bijna 500    mannen    en    vrouwen,    jongens    en    meisjes    in    alle    verschillende leeftijdscategorieën.    Wat    wil    je    nog    meer.    Ik    houd    me    dan    ook aanbevolen voor de 37e editie van de Atledo Cross.
Sport Motions